Dringende oproep aan alle leden:

DEEL EN LIKE!

Wijkvereniging Boechorst organiseert activiteiten in de wijk. Van een lentemarkt tot een buitenspeeldag, van een bingo tot een disco voor de kids. Daarnaast brengt Wijkvereniging Boechorst thema’s als een veilige en schone wijk regelmatig onder de aandacht bij de gemeente, politie, en andere officiële instellingen.

Deze activiteiten zouden niet bestaan zonder bevlogen bestuurders en vrijwilligers.

Zonder bestuur, geen vereniging!

Het bestuur zorgt er namelijk voor dat alle voorkomende taken en verantwoordelijkheden achter de schermen goed geregeld zijn. Het verzorgen van de ledenadministratie, het bijhouden van de website, het promoten van de activiteiten. Maar ook het aanvragen van vergunningen en subsidies en het regelmatig overleggen met instanties, zoals de gemeente en de politie. Allemaal zaken die juist zo belangrijk zijn bij het organiseren van activiteiten.

Met het aanstaande vertrek van twee bestuursleden is er DRINGEND behoefte aan nieuwe bestuursleden. Voor het goed draaiend houden van de vereniging zoeken wij 2 mensen die het bestuur komen versterken. Na het vertrek van Michelle en Nicolet zal het bestuur slechts bestaan uit de penningmeester. Daarmee is het niet mogelijk om alle taken te kunnen verrichten die nodig zijn om Wijkvereniging Boechorst draaiend te houden.

Geen vereniging kan bestaan zonder bestuur, ook wijkvereniging Boechorst niet!

Wie draagt Wijkvereniging Boechorst een warm hart toe en wil zich inzetten voor de vereniging?

Stel je vandaag nog verkiesbaar, wordt bestuurslid van een gezellige vereniging. Want zonder bestuur, geen vereniging!

Meer informatie is terug te vinden op de website www.boechorstwijkvereniging.nl of (nog beter) informeer eens bij één van de bestuursleden.

Evenementenkalender Boechorst voorjaar 2017

Zondag 19 februari 10.00 – 12.00 uur
Jumpin’ Noordwijk Opgeven via: info@boechorstwijkvereniging.nl

Zaterdag 25 maart 14.00 – 16.00 uur
Landelijke Opschoondag Verzamelen in de Boechorsthof

Maandag 10 april 19.30 – 21.30 uur
Workshop Paasbloemstuk Nadere informatie volgt

Zaterdag 22 april 11.00 – 17.00 uur
Lentemarkt In de speeltuinen van de Boechorsthof

Medio mei
Keukenhof Nadere informatie volgt

Woensdag 14 juni 14.00 – 17.00 uur
Nationale Buitenspeeldag