Actief sinds 23-09-2009

De Wijkvereniging Boechorst is actief sinds 23 september 2009.

Op 6 februari 2012 is door alle partners van de Brede School Boechorst een intentieverklaring en een convenant getekend.

Ook Wijkvereniging Boechorst is partner van de Bredeschool. Dit biedt voor de wijkvereniging de gelegenheid om nog beter samen te werken met de twee scholen, SJC en nieuwe partners als zoals de Buitenschoolse Opvang, de kinderopvang en de peuterspeelzaal. Wijkvereniging Boechorst maakt op dit moment veel gebruik van de faciliteiten van SJC. Als partner van de Brede School zullen wij ook de faciliteiten van de Bredeschool kunnen gaan gebruiken voor onze activiteiten.

Het convenant regelt de wederzijdse afspraken, verwachtingen en inspanningsverplichtingen tussen de deelnemers aan het Brede School Boechorst te Noordwijk. Het doel van dit convenant is het bekrachtigen van een integrale samenwerking en onderlinge afstemming.

Hierbij de Intentieverklaring Brede School Boechorst.