Kerstworkshop 2019

Dit jaar zijn wij te gast bij Afrit24 (Kerkhofpad 24 te Noordwijk) voor het maken van een kerststuk. U kunt uit twee avonden kiezen: dinsdagavond 10 december of maandagavond 16 december

De kosten voor deelname aan de workshop zijn € 35 voor niet leden. Leden van de wijkvereniging betalen slechts een bijdrage van € 15.

U kunt kiezen uit twee verschillende prachtige stukken:

Gaat u mee? U kunt zich hieronder aanmelden:

Naam

Adres

Mobiel

E-mail

Lid van de wijkvereniging?
janee

Ik ga mee op dinsdagavond 10 decemberIk ga mee op maandagavond 16 december

Ik kies het hoge kerststukIk kies het lage kerststuk

Hierbij machtig ik Wijkvereniging Boechorst om de kosten van deelname automatisch van mijn rekening te incasseren

IBAN

Rekeninghouder

Tik deze code over captcha

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Wijkvereniging Boechorst om een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens kosten van deelname. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Incassant ID: NL14ZZZ273623580000