Lid worden van de wijkvereniging?

Als lid van Wijkvereniging Boechorst kunt u niet alleen gratis of tegen gereduceerd tarief deelnemen aan onze activiteiten. We behartigen ook úw belangen richting onder andere de gemeente en de (wijk)politie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan zaken als de verkeersveiligheid in de wijk, de groenvoorzieningen, maar ook over de toekomstige uitbreiding van de wijk met o.a. de Brede school, waar eventueel ook een wijkfunctie gerealiseerd kan worden.

Doordat we een groot deel van onze wijk vertegenwoordigen worden we gezien als een volwaardige gesprekspartner en dat willen we natuurlijk graag. Als lid heeft u natuurlijk inspraak in de zaken waar we mee bezig zijn. U kunt altijd een van de bestuursleden aanspreken in de buurt, of het bestuur mailen via; info@boechorstwijkvereniging.nl

Hoe kan ik lid worden?

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt €15,00 per jaar per huishouden.
Dit bedrag maakt u, per omgaande, over op rekeningnummer NL60 RABO 0156051508 vergeet niet om uw adres en uw email in de overschrijving te vermelden.

Wij verzoeken u een machtiging tot Automatische Incasso af te geven. U dient hiervoor de gevraagde gegevens van het inschrijfformulier in te vullen.
U kunt dit formulier inleveren bij het bestuur.

Op het moment dat we uw contributie ontvangen hebben, zorgen we er voor dat u wordt opgenomen in ons ledenbestand. Ook wordt u geïnformeerd over alles wat ons als wijkvereniging bezig houdt en ontvangt u de uitnodigingen voor onze activiteiten.

Wilt u vrijwilliger zijn of kunt u iets anders voor de vereniging betekenen kunt u dit altijd bij het bestuur melden.

Op de website www.boechorstwijkvereniging.nl vindt u altijd de meest actuele berichten over de wijkvereniging. Daarnaast vindt u er ook een overzicht van activiteiten en de contactgegevens van het bestuur.
Wij hopen u snel te ontmoeten bij één van de activiteiten!

Met vriendelijke groet,
het bestuur van wijkvereniging Boechorst