Nieuwsberichten

  • Alles
  • activiteiten
  • Geen categorie
  • oproep
  • preventief
  • wijkvereniging
boechorst_logo

Uitnodiging: ALV 8 juli 2020 20.30 uur

Uitnodiging: extra Algemene Ledenvergadering In verband met een bestuurswissel nodigen wij u uit voor een extra Algemene Ledenvergadering op 8 juli aanstaande. In verband met de maatregelen rondom Covid-19 organiseren wij deze ledenvergadering online. De agenda ziet er als volgt uit: 1. Opening 2. Notulen vorige vergadering 3. Rooster van aftreden 4. Aftreden huidige voorzitter…

Wilfried draagt de voorzittershamer over

Bijna 3 jaar geleden kwam er een noodoproep op Facebook, dat Wijkvereniging Boechorst zou stoppen. Dit omdat er geen vrijwilligers te vinden waren om de commissie voort te zetten. Na deze oproep waren er vier enthousiastelingen die dat toch niet konden laten gebeuren, dus veel tijd en energie hebben gestoken in leuke evenementen en het regelen…

Even voorstellen: Carola van Klompenburg

Beste wijkbewoners van de wijk Boechorst, Ik heb mijzelf als vrijwilliger beschikbaar gesteld voor de vacature “voorzitter” in het bestuur van de wijkvereniging “De Boechorst”. En ik zal mijzelf hierbij kort even aan u voorstellen. Mijn naam is Carola van Klompenburg, en ik ben verleden jaar november samen met mijn man Jan van Maassluis naar…

Opschoondag 21 maart geannuleerd!

Zoals zoveel evenementen is ook de Landelijke Opschoondag van aanstaande zaterdag 21 maart geannuleerd. Uiteraard juichen wij alle spontane schoonmaak- en opruimacties toe! Samen voor een leefbare wijk!

wijkvereniging-boechorst-retina

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 12 feb 2020

Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdagavond 12 februari aanstaande. We starten om 20.00 uur in de aula van de Brede School. Agenda: 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen vorige vergadering 3. Bestuur (rooster van aftreden) 4. Jaarverslag 2019 5. Financieel verslag 2019 6. Begroting 2020 7. Mededelingen 8. Rondvraag 9.…

Borrel

Voor alle leden van de wijkvereniging wordt op zaterdag 30 november een borrel georganiseerd ter ere van het 10 jarige jubileum. Graag heffen wij het glas met u vanaf 20.30 uur in Proeflokaal Thomas aan de Heilige Geestweg.   U kunt zich hier aanmelden:   Je naam (verplicht) Je e-mail (verplicht) Adres Aantal personen

Verbeter de buurt heet nu Fixi

De website en app die u voorheen kende als verbeter de buurt, gaat verder onder de naam Fixi. Via Fixi kunt u eenvoudig meldingen maken voor bij de gemeente voor: •    Losliggende stoeptegels •    Gebreken aan asfaltwegen of fietspaden •    Onderhoud groen •    Kapot verkeersbord •    Volle vuilnisbak •    Onbeheerde fiets (fietswrak) •    Zwerfvuil U…

boechorst_logo

Burenhulp app

Op veler verzoek krijgt de buurtpreventie app een broertje! De Buurt preventie app heeft als doel de criminaliteit terug te dringen en is gebonden is aan landelijke spelregels. De Burenhulp app krijg het doel elkaar als wijkbewoner te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan gevonden voorwerpen, vermissing van huisdieren of benodigde hulp bij kleine klussen en hand-…

Burendag 28 september

Zaterdag 28 september is het burendag! Vier het samen met je buurtjes. Wij hebben op onze beurt ervoor gezorgd dat de activiteiten van de Buitenspeeldag op deze (hopelijk zonnige) burendag worden ingehaald: Viev1 kinderbootcamp Workshop boogschieten (8+ jaar) Oud Hollandse spelletjes Springkussen Schminken door de Toverkist Komen jullie ook? Wij zijn op het schoolplein van…

Nieuws over Halloween

Afgelopen juni hebben diverse wijkbewoners gereageerd op onze oproep om mee te denken over de Halloween viering. Het was voor ons als bestuur een grote opsteker om zoveel enthousiaste wijkbewoners te spreken! De aanwezige bewoners hebben aangegeven graag weer een trick-or-treat te willen in de wijk. Als bestuur zijn wij te rade gegaan en hebben…

Buitenspeeldag2

Buitenspeeldag afgelast

Vanwege de slechte weersomstandigheden is het niet veilig om de geplande activiteiten door te laten gaan! Daarom lassen wij de Buitenspeeldag af. Geen zorgen! We komen terug met een nieuwe datum!

Praat mee over Halloween

Beste wijkbewoner, Heeft u onze uitnodiging in de bus aangetroffen? Het is niet voor niets dat wij deze huis aan huis bezorgd hebben. Wij ontvangen graag uw input over dit evenement! De afgelopen jaren is er veel te doen geweest rondom de viering van Halloween in onze wijk. Door het succes van de afgelopen jaren…

Varen met Rederij van Hulst – zaterdag 25 mei

Zaterdag 25 mei kunt u aan boord bij Rederij van Hulst (Schiestraat) voor een rondje Kaag. Het programma is als volgt: 13.15 uur – Inschepen 13.30 uur – Afvaart en ontvangst met koffie/thee (2x p.p.) en gebak (overige consumpties voor eigen rekening) 17.30 uur – Terug aan de Schiestraat Ledenprijs € 10 p.p. Niet-ledenprijs €…

Paaseieren zoeken!

Alle deelnemers aan de Lentemarkt bedankt!

Wij hebben afgelopen zaterdag genoten van de Lentemarkt. Wat leuk dat dit evenement zo goed is ontvangen na een jaar van afwezigheid. Wij willen alle deelnemers van de markt bedanken: alle 44 kraamhuurders, de aanwezige foodtrucks, Afrit24 voor hun leuke workshop, Scouting Norvicus voor hun assistentie, Scouting Bosgeest voor het ophalen van de gedoneerde spullen,…

Oldtimers door Boechorst – zaterdag 6 april

Op zaterdag 6 april zullen tientallen oldtimers dwars door onze wijk Boechorst rijden. De jaarlijkse rit door de bollenstreek, Kom in de Ka(r)s genoemd, komt vanuit Noordwijkerhout naar de Boulevards van Noordwijk. Vandaar rijden ze via de Voorstraat naar de Schiestraat, de Jan de Ridderstraat en De Hagen. Vervolgens rijden ze door de Peterhof en…

Opschoondag 23 maart 2019

Ziet u een straatnamenbordje dat wel een sopje kan gebruiken? Zouden de paaltjes in uw straat opknappen van een beurt met een hogedrukreiniger? Kan uw stoep of brandgang wel eens van onkruid worden ontdaan? Zou het bordes van uw appartementencomplex er ook beter uitzien zonder mos? Laten we met zijn allen de handen uit de…

Verbeterdebuurt.nl

Kent u verbeterdebuurt.nl al? Ook de gemeente Noordwijk is hierbij aangesloten. Ligt er zwerfafval in de struiken, doet een straatlantaarn het niet meer. Meld het via verbeterdebuurt.nl! Dit initiatief bemiddeld tussen buurtverbeteraars en gemeentes, waarbij een gebruiker meldt en de gemeente ontvangt – en ermee aan de slag kan gaan! Een groot voordeel hierbij is…

Programma 2019 bekend gemaakt

Het programma van 2019 is afgelopen weekend op uw deurmat gevallen. Het beloofd een gezellig jaar te gaan worden? Huurt u een kraam op de gezellige Lentemarkt? Graag tot ziens!  

Kerstworkshop groot succes

Volle bak en gezellige drukte bij onze Kerstworkshop bij Bij de hertjes!!

Kascommissie gezocht!

Het jaar is weer voorbij en dat betekent een jaarafsluiting voor de financiële administratie van de wijkvereniging. Wij zijn wettelijk verplicht om meerdere ogen naar de cijfers te laten kijken om te waarborgen dat wij als bestuur ons werk goed hebben gedaan. Wij zijn daarom op zoek naar twee leden voor de jaarlijkse kascommissie. Je…

Halloween 2018 – in een griezelig nieuw jasje

Om in de behoefte van alle griezelaars te voorzien en akelige overlast voor onze wijkbewoners te beperken, krijgt Boechorst Halloween dit jaar een afschuwelijke makeover! Geen trick-or-treat meer langs de deuren, maar er verrijzen twee spookachtige locaties in de wijk. Uiteraard zijn hier de traditionele “treats” (snoepjes) wel te vinden en te verdienen. Deze locaties…

Rondvaart Noordwijk-Kaag

Update: wegens het gebrek aan aanmelding is de rondvaart helaas geannuleerd.   Aan de rand van onze prachtige wijk ligt de Schiekade. Hier vindt u Rederij van Hulst. We fietsen er allemaal regelmatig langs. Als wijkbewoner moet u natuurlijk een keer op pad geweest zijn met de schipper. Daarom organiseren wij met de wijkvereniging voor…

Victor Veilig Vermist!

Afgelopen weken zijn er in de wijk diverse gele poppen geplaatst die de automobilisten erop moeten wijzen rustiger te rijden. Deze heten Victor Veilig. Helaas zijn de eerst geplaatste (alle 5) binnen een paar dagen gestolen. Wij vinden dit heel treurig, want ze staan er niet voor niks. Uiteraard hebben wij weer nieuwe geplaatst en…

Extra donatie Fonds1818

Via de Gemeente Noordwijk heeft Wijkvereniging Boechorst een extra gift ontvangen van Fonds1818. Het bestuur van de wijkvereniging heeft besloten deze donatie van € 330 toe te voegen aan het Halloween budget, zodat we er dit jaar een extra speciaal feest van kunnen maken voor de wijkbewoners.   Lees hier meer over de gift van…

Buitenspeeldag2

Buitenspeelmiddag 2018 groot succes

Wat een geslaagde Buitenspeelmiddag! Het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet!

boechorst_logo

Wijkvereniging Boechorst klaar voor de toekomst

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Wijkvereniging Boechorst is unaniem vóór de nieuw voorgedragen bestuurders gestemd.

boechorst_logo

Donkere dagen offensief

Ook tijdens de Donkere Dagen kunnen we samen een vuist maken tegen woninginbraken, auto-inbraken en diefstal.

ade

AED

Bij deze wil ik u informeren over dat ’s Heeren Loo op de Zuidbroek een AED heeft. Mocht het onverhoopt nodig zijn, dan kan hier uiteraard gebruik van worden gemaakt door de buurtbewoners.