boechorst_logo

Sluiting N444 14 maart tot en met 25 maart
Het zal u niet ontgaan zijn, de matrixborden zijn reeds geplaatst en er wordt afgeteld. De N444 zal twee weken sluiten in verband met de aanleg van de nieuwe rotonde ten behoeve van de rondweg van Voorhout. Vanuit de wijk kunt u het beste de N206 gebruiken richting Leiden of richting Noordwijkerhout/Sassenheim om alsnog uw weg te vervolgen richting de A44. Houd u in deze weken rekening met een langere reistijd.

Sluiting kruising Gooweg/Van Berckelweg/Van de Mortelstraat 26 maart tot en met 8 april
De tweede afsluiting (de borden zijn nog niet geplaatst), heeft veel meer effect op onze woonwijk. Aansluitend op de werkzaamheden aan de N444 zullen er werkzaamheden plaatsvinden aan de kruising die grenst aan onze wijk. Namelijk de kruising van de Gooweg, de Van Berckelweg en de Van de Mortelstraat. Deze zal geheel voor al het verkeer worden afgesloten, behoudens voetgangers en fietsers.

Wij hebben over deze afsluiting gesproken met de gemeente. De opvolging van de werkzaamheden is op verzoek van de hulpdiensten. Bij gelijktijdige sluiting zouden zij hun aanrijtijden niet kunnen behouden en dat is uiteraard voor niemand wenselijk.

De omleidingsroute zal worden aangegeven over de N206. Dit zal vanuit de richting Voorhout worden aangegeven met borden vanaf de rotonde bij de N206. Er zullen borden geplaatst worden op de Van Berckelweg en bij de Schiestraat dat wijk Boechorst alleen bereikbaar is voor wijkbewoners. Vanuit de wijk kunt u uw weg via de rotonde Van Berckelweg richting de N444 vervolgen, maar niet richting Noordwijk Binnen.

We verwachten niet dat de borden en de omleidingsroutes de echte kenners zal tegenhouden en de vrees bestaat uiteraard voor sluipverkeer. De werkzaamheden die moeten plaatsvinden zijn echter onoverkomelijk en in overleg met de aannemer wordt getracht de sluitingstijd te verkorten. Er zal tevens doorgewerkt worden in de weekenden. We hopen dat het ongemak en de onveiligheid binnen de wijk tot een minimum beperkt blijft en we vragen u om geduld en alertheid gedurende deze dagen.