Beste wijkbewoners van de wijk Boechorst,

Ik heb mijzelf als vrijwilliger beschikbaar gesteld voor de vacature “voorzitter” in het bestuur van de wijkvereniging “De Boechorst”. En ik zal mijzelf hierbij kort even aan u voorstellen. Mijn naam is Carola van Klompenburg, en ik ben verleden jaar november samen met mijn man Jan van Maassluis naar het mooie Noordwijk in de wijk Boechorst verhuist.

Waarom wil ik deze vrijwilligerstaak binnen het bestuur oppakken?
Naast mijn fulltime baan heb ik altijd mijn vrije tijd ingevuld met bijzondere “projectjes”. Denk aan mantelzorg, studie, inzet voor vereniging van eigenaren, etc. Ik vind het fijn en belangrijk om mijn vrije tijd nuttig in te vullen, en mijn capaciteiten in te zetten voor onze maatschappij en mijn medemens. “Waarom?” vraagt u zich misschien nu af. Mijn persoonlijk drijfveer is eigenlijk heel simpel: “zien dat mensen gelukkig zijn, en het zien van een spontane glimlach”. Ik ben van mening, dat als er respectvol met elkaar omgegaan wordt, en iedereen gelijkwaardig en rechtvaardig behandeld wordt, dit een goede basis schept voor een prima leefomgeving.

Wat kan u van mij verwachten?
In de verbindende schakel tussen gemeente en de wijkbewoners Boechorst wil ik uw wens, en stem inbrengen en laten horen. Dit kan ik uiteraard niet doen zonder uw inbreng! Denk aan uw inbreng op gemeentelijke plannen en gemeentelijk beleid, leef omgeving en aanpassingen in – of aangrenzend de wijk Boechorst. Daarnaast zal ik voor de wijkverenigingstaak “het bevorderen van onderling contact” bij het organiseren van activiteiten in de wijk mijn vrijwilliger rol gaan invullen.

“Wat vind u belangrijk op dit gebied?”- “Wordt er door de wijkvereniging voldoende georganiseerd voor uw doelgroep?” – “Hebt u ideeën of wensen?” – “Wilt u wellicht op uw manier zelf een steentje aan “speciale wijkdagen” bijdragen?” U kunt uw reactie sturen naar het  algemene email adres: info@boechorstwijkvereniging.nl.

Met vriendelijke groeten,
Carola van Klompenburg
(aankomend vrijwillig bestuurslid “voorzitter” wijkvereniging Boechorst te Noordwijk)