Beste wijkbewoner,

Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering op dinsdagavond 2 maart aanstaande. We starten om 19.30 uur virtueel via Google Meet.

 

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen notulen vorige vergadering, agendapunten en benoemen notulist
3. Bestuur (rooster van aftreden)
4. Terugblik 2020

  • Inzet gemeente en welzijn
  • Jaarrapport en financieel verslag
  • Activiteiten 2020 <> Corona

5. Vooruitblik 2021

  • Activiteiten 2021 <> Corona
  • Contributie 2021
  • Concept huishoudelijk reglement

8. Rondvraag
9. Sluiting

U kunt zich aanmelden middels een e-mail naar info@boechorstwijkvereniging.nl. U ontvangt een Google Meet link van ons waarmee u aan de vergadering kunt deelnemen.
U heeft hier geen speciale account voor nodig.

Graag tot dan!

Groeten,

Carola, Martine, Joke en Mariska
Bestuur Wijkvereniging Boechorst