boechorst_logo

Uitnodiging: extra Algemene Ledenvergadering

In verband met een bestuurswissel nodigen wij u uit voor een extra Algemene Ledenvergadering op 8 juli aanstaande. In verband met de maatregelen rondom Covid-19 organiseren wij deze ledenvergadering online. De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
3. Rooster van aftreden
4. Aftreden huidige voorzitter
5. Benoeming nieuwe voorzitter
6. Rondvraag
7. Afsluiting

Klik hier om deel te nemen aan de Zoom meeting.
Meeting ID: 741 7097 0833
Password: 4jPDz8