boechorst_logo

Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdagavond 12 februari aanstaande. We starten om 20.00 uur in de aula van de Brede School.

Agenda:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen vorige vergadering
3. Bestuur (rooster van aftreden)
4. Jaarverslag 2019
5. Financieel verslag 2019
6. Begroting 2020
7. Mededelingen
8. Rondvraag
9. Sluiting

Graag tot dan!

Groeten,

Wilfried, Martine, Joke en Mariska
Bestuur Wijkvereniging Boechorst