Afgelopen juni hebben diverse wijkbewoners gereageerd op onze oproep om mee te denken over de Halloween viering. Het was voor ons als bestuur een grote opsteker om zoveel enthousiaste wijkbewoners te spreken! De aanwezige bewoners hebben aangegeven graag weer een trick-or-treat te willen in de wijk. Als bestuur zijn wij te rade gegaan en hebben besloten om de vergunning aan te vragen.

 

De wijkvereniging heeft een vergunning aangevraagd voor alleen trick or treat. Wij zijn nog in afwachting van goedkeuring van de gemeente en zodra deze er is zullen wij het verloop van het feest met jullie delen. Wilt u meer doen? Let dan goed op:

  • Op eigen grond bent u vrij om van alles te organiseren. Uiteraard op uw eigen risico;
  • Wilt u iets op de straat doen? Let op dat hiervoor een vergunning nodig is van de gemeente, dit valt niet onder de vergunning die wij hebben aangevraagd.

Wilt u een bijdrage leveren aan Halloween? Graag! We kunnen altijd handjes gebruiken om bijvoorbeeld te versieren! Mail ons op: info@boechorstwijkvereniging.nl