boechorst_logo

Aanstaande dinsdagavond 29 maart om 20.00 uur zullen we starten met de algemene ledenvergadering. Wij blikken graag met u terug op afgelopen jaar en horen graag uw wensen voor het komende jaar.

De agenda is als volgt:

  • Opening en vaststelling agenda
  • Notulen vorige vergadering
  • Bestuur (rooster van aftreden)
  • Jaarverslag 2021
  • Financieel verslag 2021
  • Begroting 2022
  • Mededelingen
  • Rondvraag
  • Sluiting

De vergadering zal digitaal plaatsvinden. Aanmelden kan via info@boechorstwijkvereniging.nl U ontvangt van ons een link ter deelname.

Graag tot dan!

Joke, Martine en Mariska