boechorst_logo

Beste wijkbewoner,

Helaas is ondanks herhaalde oproepen geen bestuurlijke opvolging gevonden. Dat betekent dat met onmiddellijke ingang de activiteiten van de wijkvereniging zullen worden gestaakt.

Zoals passend zal de contributie voor het kalenderjaar 2023 niet worden geïncasseerd. De ledenadministratie zal wel in stand gehouden worden in verband met mogelijke opvolging in de toekomst.

We hopen dat u heeft genoten van de mooie activiteiten die wij hebben georganiseerd. Wij kijken in ieder geval met grote tevredenheid terug op afgelopen jaren.

Tot ziens in onze prachtige wijk!

Joke, Martine en Mariska