wijkvereniging-boechorst-retina

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 12 feb 2020

Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdagavond¬†12¬†februari aanstaande. We starten om 20.00 uur in de aula van de Brede School. Agenda: 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen vorige vergadering 3. Bestuur (rooster van aftreden) 4. Jaarverslag 2019 5. Financieel verslag 2019 6. Begroting 2020 7. Mededelingen 8. Rondvraag 9.…