wijkvereniging-boechorst-retina

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 12 feb 2020

Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdagavond 12 februari aanstaande. We starten om 20.00 uur in de aula van de Brede School. Agenda: 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen vorige vergadering 3. Bestuur (rooster van aftreden) 4. Jaarverslag 2019 5. Financieel verslag 2019 6. Begroting 2020 7. Mededelingen 8. Rondvraag 9.…

Borrel

Voor alle leden van de wijkvereniging wordt op zaterdag 30 november een borrel georganiseerd ter ere van het 10 jarige jubileum. Graag heffen wij het glas met u vanaf 20.30 uur in Proeflokaal Thomas aan de Heilige Geestweg.   U kunt zich hier aanmelden:   Je naam (verplicht) Je e-mail (verplicht) Adres Aantal personen

Verbeter de buurt heet nu Fixi

De website en app die u voorheen kende als verbeter de buurt, gaat verder onder de naam Fixi. Via Fixi kunt u eenvoudig meldingen maken voor bij de gemeente voor: •    Losliggende stoeptegels •    Gebreken aan asfaltwegen of fietspaden •    Onderhoud groen •    Kapot verkeersbord •    Volle vuilnisbak •    Onbeheerde fiets (fietswrak) •    Zwerfvuil U…

boechorst_logo

Burenhulp app

Op veler verzoek krijgt de buurtpreventie app een broertje! De Buurt preventie app heeft als doel de criminaliteit terug te dringen en is gebonden is aan landelijke spelregels. De Burenhulp app krijg het doel elkaar als wijkbewoner te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan gevonden voorwerpen, vermissing van huisdieren of benodigde hulp bij kleine klussen en hand-…

Burendag 28 september

Zaterdag 28 september is het burendag! Vier het samen met je buurtjes. Wij hebben op onze beurt ervoor gezorgd dat de activiteiten van de Buitenspeeldag op deze (hopelijk zonnige) burendag worden ingehaald: Viev1 kinderbootcamp Workshop boogschieten (8+ jaar) Oud Hollandse spelletjes Springkussen Schminken door de Toverkist Komen jullie ook? Wij zijn op het schoolplein van…

Nieuws over Halloween

Afgelopen juni hebben diverse wijkbewoners gereageerd op onze oproep om mee te denken over de Halloween viering. Het was voor ons als bestuur een grote opsteker om zoveel enthousiaste wijkbewoners te spreken! De aanwezige bewoners hebben aangegeven graag weer een trick-or-treat te willen in de wijk. Als bestuur zijn wij te rade gegaan en hebben…

Praat mee over Halloween

Beste wijkbewoner, Heeft u onze uitnodiging in de bus aangetroffen? Het is niet voor niets dat wij deze huis aan huis bezorgd hebben. Wij ontvangen graag uw input over dit evenement! De afgelopen jaren is er veel te doen geweest rondom de viering van Halloween in onze wijk. Door het succes van de afgelopen jaren…